Onderwijs & jeugd;
Een stimulerendklimaat voor onze jeugd

We zorgen dat onderwijs, cultuur, sport, kinderopvang en jeugdzorg nog beter met elkaar samenwerken. Meer inzetten op vroeg- en voorschoolse educatie en op taalles aan nieuwkomers. We voeren het schoolzwemmen weer in.
We stimuleren scholen om hun leerlingen beter voor te bereiden op hun toekomst, de praktijk en meer aandacht te geven aan de emotionele ontwikkeling en het uitdragen van waarden.

Zorg;
Met aandacht en op maat

Niemand mag tussen wal en schip vallen! Ruimte voor nieuwe zorgvormen en kleinere zorgaanbieders. Keuzevrijheid voor de zorgbehoevende. Steun voor mantelzorgers. Alle openbare gebouwen, winkels en horeca toegankelijk voor rolstoelen.
Meer ondersteuning bij de integratie van nieuwkomers. Een laagdrempelig ondersteuningspunt voor en van de inwoners van elk dorp, met concrete ondersteuning vanuit de gemeente.
Een banenafspraak met onze lokale ondernemers over het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten en andere kwetsbare werknemers, met ondersteuning van de gemeente.

Ondernemerschap;
Voor een duurzaam ondernemersklimaat

We jagen de verduurzaming van onze economie aan.
Duurzaamheid is geen kostenpost maar een win(st)kans! Het ondernemerschap en innovatief vermogen van onze bedrijven is groot. Voorop lopen ten aanzien van biobased en circulaire economie en de energietransitie biedt nieuwe economische kansen.
Hard werken en goed ondernemerschap mag beloond worden.
We staan ook voor een fatsoenlijke beloning en goede arbeidsomstandigheden van lager gekwalificeerde arbeid.

Landbouw;
Gezond en duurzaam vooruit!

Veehouders die kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid ondersteunen we actief. Boeren die uit de ‘race to the bottom’ willen stappen, krijgen financiële ondersteuning. Want de huidige intensieve veehouderij is doorgeschoten en heeft schadelijke effecten op het milieu en de gezondheid van mensen en dieren.
De ongebreidelde groei van het aantal dieren (nu al 300.000 varkens en 1,6 miljoen kippen) moet worden omgebogen: minder vee. We investeren in nieuwe kansen. Alternatieve eiwitbronnen en kwaliteit zijn nieuwe verdienmodellen. Het moet en het kán met het kennisniveau en ondernemerschap in onze regio!

Sport, kunst en cultuur;
Voor een creatieve beweging

We geven meer aandacht aan vernieuwende kunstvormen (naast traditionele cultuur) en stellen als gemeente een prikkelend kunst- en cultuurbeleid op.
Meer kunstwerken in de openbare ruimte. Alleen een nieuw zwembad als het niet duurder is dan De Berkel, energieneutraal is en voor álle zwemmers geschikt is. Vóor een bruisend en uitnodigend nieuw Gasthoes, maar dan wel energieneutraal als ‘show case’.
Een jeugdsportpas voor alle kinderen.

Energietransitie;
Ieder dak verdient een zonnepaneel

De energietransitie vergt een grote inzet van ons allemaal. Met een doortimmerde strategie zijn we energieneutraal in 2040. Niet alleen mooie woorden maar ook échte daden! Alle nieuwbouw is vanaf 2019 aardgasloos. We helpen en stimuleren bij verduurzaming van bestaande woningen en bedrijven.
Actief inzetten op windturbines, zonnepanelen, geothermie en andere duurzame energieopwekking. We integreren dit in het landschap en laten burgers ook financieel profiteren van de voordelen.

Ruimte;
Betaalbaar wonen in een mooi landschap

We versterken het open en natuurlijk karakter van onze landelijke gemeente. Verrommeling van het buitengebied gaan we actief tegen. Meer betaalbare woningen voor jongeren, ouderen, alleenstaanden en mensen met een kleinere portemonnee.
We stimuleren kamerverhuur en woningsplitsing, woonvoorzieningen in grote boerderijen of complexen, zelfvoorzienende ´tiny houses´, nieuwe woonzorgvormen en mantelzorgwoningen.
Meer duurzaam en veilig vervoer: station Grubbenvorst, betere fietsenstallingen in de kernen, stimuleren deelauto’s en elektrisch rijden, betere verlichting.

Bestuur;
Transparant en betrouwbaar

We willen een meer open politieke cultuur. We zorgen daartoe voor transparante ondersteuning van burgerinitiatieven en journalistiek. Tegen milieuovertredingen, fraude en ander wangedrag treden we stevig op.
Meer inzet op handhaving. We zijn voor volstrekte transparantie bij verkoop, verhuur en verpachting van gemeentelijke eigendommen. Een solide financieel beleid is essentieel. De algemene reserve zetten we niet in als ‘grabbelton’.
De lokale belastingdruk laten we niet stijgen. Lagere heffingen voor duurzame woningen en bedrijven; hogere heffingen voor niet-duurzame woningen en bedrijven.

previous arrow
next arrow
Slider

DUURZAAM VOORUIT!

Onze kandidaten

Jim Weijs – (1)

Mijn naam is Jim Weijs, 22 jaar en sinds 2015 raadslid voor de gemeente Horst aan de Maas. Ik ben lijsttrekker van D66+GroenLinks omdat ik dit de partij bij uitstek vindt die vooruitstrevend is, sociaal en groen hoog in het vaandel heeft staan.
Lees meer...
Daarbij vind ik zorg voor onze wereld en op een duurzame manier leven belangrijk en wil ik me inzetten om dat meer op de agenda te zetten in Horst aan de Maas, zodat onze gemeente mooi blijft voor alle inwoners en de toeristen die van onze natuur komen genieten. Open staan voor nieuwe, innovatieve ideeën is daarbij belangrijk.

Jos Gubbels – (2)

Mijn naam is Jos Gubbels, 68 jaar jong en samenwonend met Hanny in Grubbenvorst, de Parel aan de Maas…. Ik ben vader van twee zonen, hun vrouw, de kinderen van Hanny en trotse opa van twee kleinkinderen!
Lees meer...
42 jaar lang werkte ik met veel plezier met de kinderen: ik was onderwijzer op twee basisscholen in Grubbenvorst. Als directeur ben ik via Geysteren en Tienray op basisschool Weisterbeek in Horst terechtgekomen. Het werken met en voor kinderen vond ik erg boeiend en dankbaar. De uitdaging: zorgen dat kinderen zich lekker in hun vel voelen, competent en autonoom zijn en zich continue naar eigen aanleg en tempo ontwikkelen en eigenaar zijn van hun eigen ontwikkelingsproces. Kinderen helpen het beste uit zichzelf te halen!

In mijn vrije tijd volleybal ik bij sv Aspargos, golf ik en mag ik graag wandelen. Van een Belgisch pintje kan ik genieten. Ik luister graag naar muziek, liefst live en met name Ierse folk heeft een streepje voor. Zelf zing ik bij de Kultuurbarbaren om mensen een gezellig uurtje te bezorgen. Ik reis heel graag om andere culturen en landen te leren kennen.

Het lijkt erop dat ik als pensionaris nog minder tijd heb dan toen ik nog werkte. Ik ben volop bezig met vrijwilligerswerk. Op mijn “oude”: school werk ik met niet in het Nederlands aanspreekbare kinderen om ze onze taal te leren en bij Siham help ik mensen van andere komaf zich thuis te laten voelen in ons land.

D66 was en is altijd mijn partij geweest. Baas en verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling, je leven en je lijf. Liberaal met een sociaal gezicht. Maar vooral ook, wat is haalbaar en nodig hier en nu in deze situatie.

In het verleden was ik reeds fractievoorzitter voor D66 in de gemeente Grubbenvorst en later inde fusiegemeente Horst aan de Maas. Nu ga ik opnieuw voor het raadslidmaatschap. Ik ambieer een vierde plaats op de lijst en wil graag mijn ervaring over brengen op een jonge en dynamische ploeg in de raad.

Inez Arts – (3)

Mijn naam is Inez Arts,  ik ben 22 jaar en lid van GroenLinks. Gedreven door mijn ambitie om mensen zo gelukkig mogelijk te maken en mijn oprechte interesse in mensen studeer ik Toegepaste Psychologie.
Lees meer...
Individuele én maatschappelijke/politieke vraagstukken trekken mijn aandacht.

Ik vind dat iedereen het recht heeft op mogelijkheden om gelukkig te zijn. Ik zie dat er verbetering nodig is in de zorg en het onderwijs en de manier waarop we omgaan met armoede, werkeloosheid, vluchtelingen en duurzaamheid  heeft aandacht nodig.

Niet alleen aandacht! Voor verbetering is actie nodig. Daarom ben ik vol enthousiasme politiek actief geworden bij D66+Groenlinks.

Eveline Baas – (4)

Hoi ik heet Eveline, Trainee bij Wageningen University & Research! Ik zou mijzelf omschrijven als sociaal, creatief en ondernemend. Ik ben politiek actief geworden nadat ik me druk heb gemaakt over het woonbeleid voor jongeren in Horst aan de Maas. Ik begreep niet waarom hetzo moeilijk moet zijn om betaalbare woningen te realiseren voor deze doelgroep.
Lees meer...
Na diverse gesprekken snapte ik het beter, maar het gaf me ook de motivatie om andere beleidsstukken te doorgronden. Ik heb het idee dat politiek te ver van mensen af staat en dat mensen daardoor niet betrokken raken. Dit komt volgens mij door gebrek aan communicatie door bestuurders.

Over het algemeen is er weinig aandacht voor het informeren van mensen, terwijl ik het cruciaal vindt om mensen te betrekken bij de afspraken die je als beleidsmaker maakt. Je vertegenwoordigd de mensen, je zit er niet voor jezelf. Dat is de reden dat ik het leuk vind om social media op te tuigen. Ik vind dit belangrijk, omdat ik denk dat het beleid beter wordt als er meer mensen mee praten die allemaal een eigen ervaring hebben. De behoefte om mensen te bereiken en te informeren verklaart ook waarom ik journalistiek ben gaan studeren. Alleen vind ik wel dat mensen naar waarheid geïnformeerd moeten worden en dat beleid op een transparante wijze moet worden geïmplementeerd!!!!De studie bestuurskunde gaf me meer inzicht over de inzet van beleid.

Met name het feit dat je in de politiek handvatten hebt om direct iets te veranderen heeft mij de doorslag gegeven om met een journalistieke achtergrond toch kleur te bekennen. Tevens vraagt deze tijd, van klimaatverandering en vergrijzing, jonge mensen ook om op te staan. De samenwerking met GroenLinks biedt kansen om jonge mensen en natuurliefhebbers in Horst aan de Maas een stem te geven, daarom doe ik mee aan deze groene en progressieve beweging!

Maarten Voesten – (5)

Ik ben Maarten Voesten, 34 jaar en woon met mijn vriendin Frances en dochters Fenne en Isa in Horst. Ik ben als lid van GroenLinks vanaf het begin betrokken geweest om D66+GroenLinks op te zetten. Het was meteen duidelijk dat GroenLinks en D66 op gemeentelijke  niveau complementair zijn aan elkaar.
Lees meer...
Ik ben politiek actief geworden omdat ik me kwaad maakte over de wijze waarop de huidige politiek om gaat met de vluchtelingencrisis sinds 2016.

Daarnaast spreken de thema’s rondom de schuldenindustrie, duurzaamheid, digitale veiligheid en de wijze waarop we tegenwoordig met elkaar omgaan mij aan.

Marcella Willemse- (6)

Mijn naam is Marcella Willemse, woonachtig in Sevenum, getrouwd, 2 lieve kinderen (11 en 9 jaar). Mijn beroep is ergotherapeute en ik ben jarenlang praktijkhouder geweest in Sevenum.  Bij  D66-GroenLinks heb ik een partij gevonden die net als ik een grote verandering in het denken en handelen van onze samenleving en economie.
Lees meer...
Onze huidige manier van leven en werken niet is vol te houden. De klimaatverandering en de milieuvervuiling zijn helaas realiteit. Ik ben  voor energie die op een duurzame manier is opgewekt. Ik denk dan aan groene stroom, zonnepanelen en windmolens.

Ik wil me graag inzetten op lokaal niveau om ervoor te zorgen dat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van een gezond milieu. Daarnaast maak ik me zorgen om onze gezondheid vanwege de grote hoeveelheid fijnstof in de regio. Ik ga graag staan voor een goede omgang met de natuur, met mensen en (andere) dieren, die fundamenteel respectvol en harmonieus is.

Daarnaast ga ik me inzetten voor een sociaal rechtvaardige samenleving. De kwaliteit van zorg moet worden verbeterd, er mag meer innovatie in de zorg. Daarnaast wil ik meer sturing op zorg vanuit de gemeente. De effictiviteit van zorg moet bewezen zijn. Ook mag de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor mensen met een beperking moet worden verbeterd.

Henk Kemperman- (7)

Mijn naam is Henk Kemperman. Ik ben eerder getrouwd geweest en heb vier kinderen en vier kleinkinderen. Naast mijn werk voor D66+GroenLinks ben ik al jaren vrijwilliger bij Museum De Locht, eerst als lid van ontvangst- en de PR-commissie en sinds 2012 als directeur.

Bert Vrieling – (8)

Mijn naam is Bert Vrieling en ik woon in Grubbenvorst. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik ben lid van D66 en heb mij kandidaat gesteld voor D66+GroenLinks voor de gemeenteraad van Horst aan de Maas.
Lees meer...
Ik wil graag meedenken en beslissen wat er in mijn gemeente en dorp gebeurt, voor nu en in de toekomst. En dan met name op de gebieden natuur en milieu, onderwijs, verkeer en ruimtelijke ordening. Doordat we momenteel maar twee zetels in de gemeenteraad hebben, vind ik dat het geluid en gedachtengoed van D66+GroenLinks te weinig in de raad te horen is geweest.

Fé Ramakers – (9)

Ik heb het nadenken over mijn omgeving en het het praten hier over altijd al belangrijk gevonden.

Op het Dendron College heb ik mijn interesse hiervoor verder ontwikkeld, onder andere in het debat-team. Ook hoop ik tijdens de studie die ik nu doe, de Design Academy in Eindhoven, veel politieke en sociale aspecten in mijn projecten te verwerken.

Lees meer...
Twee jaar geleden ben ik lid geworden van GroenLinks en sinds dit jaar sta ik op de lijst van D66/GroenLinks in Horst aan de maas.

Deze partij(en) spreken mij aan omdat ze opkomen voor wat ik écht belangrijk vind; een sociale, duurzame maatschappij. Maar vooral: niet bang zijn voor veranderingen en het gesprek aan durven gaan.

Stan Spreeuwenberg – (10)

Hallo, graag stel ik me voor. Mijn naam is Stan Spreeuwenberg, bijna 30 jaar en woon sinds vorig jaar in Swolgen. Ik sta met veel plezier voor de klas in Roermond en ben bij D66 gekomen omdat ik me wil inzetten voor o.a. de thema’s wonen, zorg, onderwijs en milieu. Zelfstandigheid en zoveel mogelijk verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen vind ik erg belangrijk.
Lees meer...
Door op een rustige manier in gesprek te blijven en vragen te stellen aan en met elkaar zonder oordeel maar juist begrip te hebben voor elkaars overtuigingen.

Dat is in mijn ogen de beste manier om tot een oplossing te komen. In de klas merk ik dat zo de sfeer en respect voor elkaar toeneemt, het lijkt me geweldig deze ervaringen ook op politiek vlak te kunnen uitbreiden samen!

Daan Peters – (11)

D66+Groen Links: één lijst. De partijen hebben elkaar gevonden op idealen en concrete ideeën in een open dialoog. Dat sprak me aan. Als lid van Groen Links wil ik helpen om de ideeën te verwezenlijken. Zeggenschap over de eigen leefsituatie van burgers en behoud en versterken van natuur en landschap hebben mijn bijzondere interesse.
Lees meer...
Zeventig jaar geleden geboren in Bemmel woon ik sinds 1980, na wat rondgezworven te hebben door Brabant, in Griendtsveen. Gehuwd en vader van twee dochters. Midden dertigers die hun eigen gezin hebben.

Een groot deel van mijn werkzame leven was ik verbonden aan De Loods Architecten. Dit bureau was jarenlang gevestigd in de oude Turffabriek van Griendtsveen en opereert nu vanuit Aarle Rixtel.

Maarten Thijssen – (12)

Maarten Thijssen, opgegroeid in Wijchen waar ik tot 2009 met veel plezier heb gewoond. Sinds bijna 5 jaar woon ik in Horst en het bevalt me prima. Ik ben getrouwd met Maria en ben de trotse vader van twee kinderen. Noek (3 jaar) en Tijn (0 jaar). In het dagelijkse leven werk ik bij Enexis als Teammanager Realisatie Gas.

Marijke Lukker-Hirs – (13)

In 1981 zijn we vanwege ons werk in Sevenum gaan wonen. Met veel passie heb ik ruim 30 jaar in de Verslavingszorg gewerkt, waar ik me vooral bezig hield met gezinnen. Sinds mijn pensioen pas ik op onze kleinkinderen, zit ik in een schrijfkring en geef ik vanuit het IVN ‘De Maasdorpen’ natuurlessen op onze basisscholen.
Lees meer...
Daarnaast speel ik sinds kort tafeltennis bij SETA en tennis bij Apollo’69. Verenigingen zijn belangrijk in onze samenleving.

Ik ben blij met de combinatie D66-GroenLinks, wij zijn een progressieve partij, die een sociale, duurzame en rechtvaardige samenleving nastreeft. Ik wil dat de schitterende natuurgebieden in onze gemeente behouden blijven.

Vergroening van de economie vind ik noodzakelijk; zeker in deze regio waar o.a. door de bio-industrie het ecologisch evenwicht verloren is gegaan. ‘Think global, act local’, vind ik nog steeds een goede leus.

Een stem op D66-GroenLinks: een goede lokale keus om de wereld beter te maken.

Thijs Kuipers – (14)

Wie ben ik? Geboren (1972) en getogen ben ik in een warm nest in Horst. Vader Cor was afkomstig uit een tuindersfamilie met een ietwat filosofische insteek en was zeer actief in de Hôrster carnaval. Moeder Tiny, dochter van Röeze Gradje en Marietje was en is een ‘bezige bij’ in de zorg.
Lees meer...
Na enkele omzwervingen via Marine, Bosnië en werk buiten de regio ben ik weer teruggekeerd in deze prachtige gemeente. Mijn vriendin Kim de Boer (uit Lottum) en ik kochten in 2015 een oude boerderij in het mooie buitengebied van Kronenberg. Heerlijk om die naar eigen inzichten te verbouwen: de warmte van traditionele bouw zichtbaar laten en toch ook heel modern en open. Typeert mij wel een beetje. Beide kinderen (14 en 17 jaar) zitten op het Dendron College.

Mijn keuze voor D66+GroenLinks is gebaseerd op de idealen die ik ook in mijn werk probeer te verwezenlijken. Ik zal proberen dat uit te leggen.

Na mijn studie bestuurskunde heb ik in Bosnië-Herzegovina gewerkt aan wederopbouwprojecten. Ik heb gezien hoe kwetsbaar een democratische samenleving is. Democratie vergt een voortdurende open dialoog waarin je van flink mening durft te verschillen maar vervolgens ook bereid bent om compromissen te sluiten.

Daarna heb ik voor veiligheidsorganisaties in Nederland gewerkt op het snijvlak van veiligheidsbeleid, terrorismebestrijding en mensenrechten. Onze burgers verdienen een overheid die hen veiligheid biedt; maar die zich tegelijkertijd nauwgezet aan de spelregels van onze rechtstaat houdt (privacy, eerlijke rechtsgang, etc). Het is niet altijd makkelijk om te balanceren tussen deze principes die soms met elkaar op gespannen voet staan. Nuance en gevoel voor balans is dus belangrijk.

Als directeur van openbare bibliotheekorganisaties heb ik me hard gemaakt voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen. De traditionele bibliotheek staat onder druk; Ik heb er van genoten om nieuwe manieren te ontwikkelen om de bibliotheek aan te passen aan de eisen en mogelijkheden van deze tijd.

Tegenwoordig werk ik bij de uitvoeringsorganisatie van het nieuwe Waterschap Limburg. Het begrip duurzaamheid wordt hier met de hoofdletter ‘D’ geschreven. Als manager bestuurszaken probeer ik de abstracte politieke ambities te vertalen in concrete projecten.

Al deze idealen komen voor mij samen bij D66+GroenLinks. Een club die idealistisch is maar tegelijkertijd nuchter en praktisch vooruit wil. Ik ben er trots op dat ik ben aangewezen als kandidaat-wethouder als onze fractie kan meeregeren in een duurzame coalitie. Graag zou ik mijn levens- en professionele ervaring voor onze gemeente willen inzetten.

Jan Duijf – (15)

Het gebrek aan openbaarheid van bestuur en de ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied zijn zaken die mij zeer aan het hart gaan. Het bestuur kan en moet veel transparanter en in het buitengebied zal een beter evenwicht gevonden moeten worden tussen economische bedrijvigheid enerzijds en aan de andere kant de gezondheid van de burgers en de staat van landschap en natuur.
Lees meer...
Daarbij moet het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid niet uit de weg worden gegaan.

Graag wil ik meewerken aan het realiseren van een groene en duurzame toekomst voor Horst aan de Maas.

Leo Beterams – (16)

Voor het eerst doet GroenLinks mee aan de raadsverkiezingen in onze gemeente. Belangrijk is dat inwoners weten om welke mensen het dan gaat en aan wie ze hun vertrouwen geven. Noem het maar een eerste kennismaking. Reden twee is het feit dat onze lijst veel jonge kandidaten op een verkiesbare plaats heeft staan.
Lees meer...
Als lijstduwer, met ervaring als wethouder, zie ik het als mijn taak om deze jonge mensen te helpen en ervoor te zorgen dat zij ook daadwerkelijk in de raad komen. Hiermee maken we de verbinding tussen generaties. Inhoudelijk is de boodschap zorg te dragen dat iedereen mee kan doen. Kijk naar ons programma en geef de jeugd uw vertrouwen!

Piet Sommers – (17)

Ik ben geboren in 1934 in Venlo  en heb daar, na wat omzwervingen (Amsterdam, Utrecht, Maastricht), tot 1999 gewoond. Daarna ben ik verhuisd naar Grubbenvorst in Horst aan de Maas. Ik heb  gewerkt in de grafische industrie, het laatst als werkvoorbereider bij Drukkerij/Uitgeverij Helmond in Helmond en ben in 1992 ben in met prepensioen gegaan.
Lees meer...
Mijn politieke leven ben ik ongeveer in 1970 begonnen, toen ik lid werd van de toenmalige PPR Venlo, voorloper van GroenLinks. De PPR was in die tijd een afsplitsing van de KVP uit ontevredenheid met de duidelijk rechtse koers van die partij. Van 1974 tot 1978 ben ik lid geweest van de tweemansfractie PPR in de Venlose gemeenteraad.

In Horst aan de Maas ben ik enige tijd lid geweest van het PPH, Participatie Platform Horst aan de Maas. Dit is de voorloper van de huidige BAR, Burger Advies Raad, Ze geven  gevraagd en ongevraagd advies over alle beleidszaken.

Roel Baas – (18)

‘Het wordt tijd om kleur te bekennen’ dacht ik, toen ik mij begin 2017 aanmeldde als lid van GroenLinks. Tijdens mijn studie aan de TU in Delft en een bijna 40-jarige loopbaan in de maakindustrie was het er nooit van gekomen. Het werd dan ook wel tijd.
Lees meer...
Innovatie is de leidraad in mijn professionele leven. Dit is vandaag ook in de politiek van groot belang. Een vooruitstrevend bestuur is nodig om onze regio bestendig te maken voor de toekomst. Duurzaam, vernieuwend, zorg voor landschap en natuur en omzien naar elkaar en in het bijzonder naar de zwakkeren in onze samenleving! Dit zijn de kernbegrippen waar ik mij door wil laten leiden.

De energie en verfrissende aanpak van D66+GroenLinks spreekt mij aan. Graag wil ik mijn bijdrage aan dit team leveren. Doet u met ons mee?

Hanni ten Brink-Oor – (19)

Hanni ten Brink (82) is geboren in ’s-Hertogenbosch, maar inmiddels al voor meer dan vijftig jaar inwoonster van Horst. Ze is altijd druk in de weer voor verschillende organisaties, in 2018 lijstduwer van D66+GroenLinks!

verkiezingsprogramma

D66+GROENLINKS staat voor verstand én gevoel, voor idealen én daadkracht. Wij maken duidelijke keuzes, met oog voor de veranderde realiteit, vanuit een frisse optimistische kijk op de toekomst en wat mensen beweegt.

download hier ons verkiezingsprogramma

Begroting 2019

De intensieve veehouderij, mestfraude, niet bouwen conform verleende vergunning of bestemmingsplan. Arbeidsmigranten die scheef wonen op campingterreinen, de intensieve veehouderij, stankoverlast bij champignonbedrijven, alcohol- en drugsgebruik, verkeerssnelheden. Al...

Mestverwerking: binnen de perken.

Al 800 jaar worden de zandgronden in Horst aan de Maas vruchtbaarder gemaakt met dierlijke mest. De enorme groei van de veehouderij in onze gemeente en regio heeft echter gezorgd voor meer mest dan goed is voor de bodem, grond- en oppervlaktewater. Om die reden zijn...

Horst winnaar European Green Leaf Award!

Vorige week werd in Nijmegen onze gemeente Horst aan de Maas uitgeroepen tot gedeeld winnaar van de prestigieuze Europese duurzaamheidsprijs: de European Green Leaf Award 2019. De prijs, waaraan een geldbedrag is gekoppeld van 75.000 euro, wordt elk jaar uitgereikt...

Verandering vergt aanpassing

De afgelopen periode is er sprake geweest van een zomers voorjaar met hoge tempraturen. Iedereen is lekker buiten, de terrassen zitten vol en we eten net wat vaker een heerlijk ijsje. Het mooi weer zorgde er bijvoorbeeld ook voor dat mijn zonnepanelen, die nu 2,5 jaar...

Geven en nemen

We hebben de afgelopen weken soms opmerkingen gekregen over de samenwerking die we zijn aan gegaan met CDA, PvdA en Essentie. Begrijpelijk, want samenwerken heeft er toe geleid dat we soms concessies moesten doen. Daar zit het punt. Tijdens onderhandelingen maak je...

“Aan de slag als wethouder!”, door Thijs Kuipers.

Dinsdagavond ben ik benoemd als wethouder door de gemeenteraad van Horst aan de Maas op voordracht van D66+GroenLinks. Woensdagochtend met opgerolde mouwen aan de slag. Toch mezelf nog even voorstellen: Thijs Kuipers. In Horst ben ik 45 jaar geleden geboren en heb ik...

Even voorstellen

Aangezien dit mijn eerste stukje is voor D66+GroenLinks zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is Bert Vrieling, 52 jaar, geboren in het Drentse Roden en ik ben getrouwd met Arendien. We hebben een dochter, Sanne van 18 en een zoon, Jesper van 8. Wij wonen in...

Een nieuwe coalitie

U heeft het ongetwijfeld al meegekregen via de berichten van afgelopen week: Horst aan de Maas heeft een nieuwe coalitie. D66+GroenLinks, Essentie, CDA en PvdA hebben de handen ineen geslagen en zijn tot een programma gekomen waarmee we Horst aan de Maas de komende...

Bijeenkomst 22-05: vragen over snoeiwerkzaamheden, Intensieve Veehouderij, duurzaam wonen

Afgelopen dinsdag was er een raadsbijeenkomst waar wij de volgende vragen hebben gesteld: - Verduidelijking over sancties rond intensieve veehouderijen ivm eerder onduidelijk antwoord in onderstaande brief: https://horstaandemaas.raadsinformatie.nl/…/RIB_18_046_Cont…....

Een nieuwe coalitie

U heeft het ongetwijfeld al meegekregen via de berichten van afgelopen week: Horst aan de Maas heeft een nieuwe coalitie. D66+GroenLinks, Essentie, CDA en PvdA hebben de handen ineen geslagen en zijn tot een programma gekomen waarmee we Horst aan de Maas de komende...

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

9 + 1 =

Gemeentehuis

Horst aan de Maas

Wilhelminaplein 6

Begroting 2019

De intensieve veehouderij, mestfraude, niet bouwen conform verleende vergunning of bestemmingsplan. Arbeidsmigranten die scheef wonen op campingterreinen, de intensieve veehouderij, stankoverlast...

Mestverwerking: binnen de perken.

Al 800 jaar worden de zandgronden in Horst aan de Maas vruchtbaarder gemaakt met dierlijke mest. De enorme groei van de veehouderij in onze gemeente en regio heeft echter gezorgd voor meer mest dan...

Horst winnaar European Green Leaf Award!

Vorige week werd in Nijmegen onze gemeente Horst aan de Maas uitgeroepen tot gedeeld winnaar van de prestigieuze Europese duurzaamheidsprijs: de European Green Leaf Award 2019. De prijs, waaraan een...

Verandering vergt aanpassing

De afgelopen periode is er sprake geweest van een zomers voorjaar met hoge tempraturen. Iedereen is lekker buiten, de terrassen zitten vol en we eten net wat vaker een heerlijk ijsje. Het mooi weer...

Geven en nemen

We hebben de afgelopen weken soms opmerkingen gekregen over de samenwerking die we zijn aan gegaan met CDA, PvdA en Essentie. Begrijpelijk, want samenwerken heeft er toe geleid dat we soms...

Verkiezingsprogramma

(download hier ons programma)

Onze hoofdthema’s

1) Onderwijs & jeugd: Een stimulerend klimaat voor onze jeugd
We zorgen dat onderwijs, cultuur, sport, kinderopvang en jeugdzorg nog beter met elkaar samenwerken. Meer inzetten op vroeg- en voorschoolse educatie en op taalles aan nieuwkomers. We voeren het schoolzwemmen weer in. We stimuleren scholen om hun leerlingen beter voor te bereiden op hun toekomst, de praktijk en meer aandacht te geven aan de emotionele ontwikkeling en het uitdragen van waarden. We zetten in op preventieve gezondheidszorg en vroege signalering.
2) Zorg: Met aandacht en op maat
Niemand mag tussen wal en schip vallen! Ruimte voor nieuwe zorgvormen en kleinere zorgaanbieders. Keuzevrijheid voor de zorgbehoevende. Actievere steun  voor mantelzorgers. Alle openbare gebouwen, winkels en horeca toegankelijk voor rolstoelen. Meer ondersteuning bij de integratie van nieuwkomers. Een laagdrempelig ondersteuningspunt voor en van de inwoners van elk dorp, met concrete ondersteuning vanuit de gemeente. Een fatsoenlijk sociaal vangnet. Een banenafspraak met onze lokale ondernemers over het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten en andere kwetsbare werknemers, met ondersteuning van de gemeente. Ouderen vaker als werkcoaches voor jongere werknemers.
3) Ondernemerschap: Voor een duurzaam ondernemersklimaat
We jagen de verduurzaming van onze economie aan. Duurzaamheid is geen kostenpost maar een win(st)kans! Het ondernemerschap en innovatief vermogen van onze bedrijven is groot. We willen voorop lopen ten aanzien van hernieuwbare (‘biobased’) materialen, circulaire economie (waar álles recyclebaar is) en de energietransitie (volledig overschakelen op duurzame energie). Dit biedt nieuwe economische kansen. Hard werken en goed ondernemerschap mag beloond worden. We staan ook voor een fatsoenlijke beloning en goede arbeidsomstandigheden van lager gekwalificeerde arbeid.
4) Landbouw: gezond en duurzaam vooruit!
Veehouders die kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid ondersteunen we actief. Boeren die uit de ‘race to the bottom’ willen stappen, krijgen financiële ondersteuning. Want de huidige intensieve veehouderij is doorgeschoten en heeft schadelijke effecten op het milieu en de gezondheid van mensen en dieren. De ongebreidelde groei van het aantal dieren (nu al 300.000 varkens en 1,6 miljoen kippen) moet worden omgebogen: minder vee. We investeren in nieuwe kansen. Voeding en gezondheid gaan hand in hand. Alternatieve eiwitbronnen en kwaliteit zijn nieuwe verdienmodellen. Het moet en het kán met het kennisniveau en ondernemerschap in onze regio!
5) Sport, kunst en cultuur: Voor een creatieve beweging

We geven meer aandacht aan vernieuwende kunstvormen (naast traditionele cultuur) en stellen als gemeente een prikkelend kunst- en cultuurbeleid op. Meer kunstwerken in de openbare ruimte. Alleen een nieuw zwembad als het niet duurder is dan De Berkel, energieneutraal is en voor álle zwemmers geschikt is. We maken samen met lokale verbanden werk van de versterking van bestaande lokale voorzieningen. Vóor een bruisend en uitnodigend nieuw Gasthoes, maar dan wel energieneutraal als ‘show case’. Een jeugdsportpas voor alle kinderen.

6) Energietransitie: Ieder dak verdient een zonnepaneel
De energietransitie vergt een grote inzet van ons allemaal. Met een doortimmerde strategie zijn we energieneutraal in 2040. Niet alleen mooie woorden maar ook échte daden! Alle nieuwbouw is vanaf 2019 aardgasloos. We helpen en stimuleren bij verduurzaming van bestaande woningen en bedrijven. Actief inzetten op windturbines, zonnepanelen, geothermie en andere duurzame energieopwekking. We integreren dit in het landschap en laten burgers ook financieel profiteren van de voordelen.
7) Ruimte: Betaalbaar wonen in een mooi landschap
We versterken het open en natuurlijk karakter van onze landelijke gemeente. Verrommeling van het buitengebied gaan we actief tegen. Waar bomen moeten kappen (bv in verband met veiligheid) wordt direct een nieuwe geplant. Stoppen met grindwinning in Tienray. Meer betaalbare woningen voor jongeren, ouderen, alleenstaanden en mensen met een kleinere portemonnee. We stimuleren kamerverhuur en woningsplitsing, woonvoorzieningen in grote boerderijen of complexen, zelfvoorzienende ´tiny houses´, nieuwe woonzorgvormen en mantelzorgwoningen, collectief particulier opdrachtgeverschap. Meer duurzaam en veilig vervoer: station Grubbenvorst, betere fietsenstallingen in de kernen, stimuleren deelauto’s en elektrisch rijden, betere verlichting. 
8) Bestuur: Transparant en betrouwbaar

We willen een meer open politieke cultuur. We zorgen daartoe voor transparante ondersteuning van burgerinitiatieven en journalistiek. Tegen milieuovertredingen, fraude en ander wangedrag treden we stevig op. Meer inzet op handhaving. We zijn voor volstrekte transparantie bij verkoop, verhuur en verpachting van gemeentelijke eigendommen. Een solide financieel beleid is essentieel. De algemene reserve zetten we niet in als ‘grabbelton’. De lokale belastingdruk laten we niet stijgen. Lagere heffingen voor duurzame woningen en bedrijven; hogere heffingen voor niet-duurzame woningen en bedrijven.

Share This