Dinsdagavond ben ik benoemd als wethouder door de gemeenteraad van Horst aan de Maas op voordracht van D66+GroenLinks. Woensdagochtend met opgerolde mouwen aan de slag.

Toch mezelf nog even voorstellen: Thijs Kuipers.

In Horst ben ik 45 jaar geleden geboren en heb ik een fijne jeugd gehad. Na de middelbare school had ik behoefte om mijn vleugels verder uit te slaan. Na een avontuur in de marine, vervolgens een studie Bestuurskunde en opbouwwerk in Bosnië ben ik uiteindelijk weer teruggekeerd naar mijn ‘roots’. Zoon en dochter zijn ondertussen al weer 14 en 17 jaar en zitten op het Dendron College. Kim en ik kochten in 2015 een karakteristieke boerderij in het mooie buitengebied van Kronenberg. Hier wonen we sindsdien met veel plezier.

Qua werk heb ik veel verschillende dingen gedaan: van ontwikkelingswerk in Bosnië, tot beveiligingsadvies op het Binnenhof, van een onderzoek naar de grote cafebrand in Volendam, tot wederopbouw in Afghanistan, van de directievoering van grote bibliotheekorganisaties tot strategische planning voor het waterschap. De rode draad was eigenlijk altijd hetzelfde. Met een breed team van specialisten een gezamenlijk én vernieuwende visie op de toekomst ontwikkelen. En deze vervolgens – op een redelijk stevig tempo – realiseren.

Ook mijn takenpakket bij de gemeente is breed en uitdagend. Binnen het nieuwe College mag ik verantwoordelijkheid dragen voor de onderwerpen duurzaamheidsbeleid, jeugdzorg, onderwijs, handhaving, organisatie, samenwerking en financiën. Deze onderwerpen gaan mij persoonlijk nauw aan het hart.

– Duurzaamheid: we zullen onze manier van leven en werken zodanig aan moeten gaan passen dat de kleinkinderen van onze kleinkinderen ook nog net zo fijn kunnen leven als wij; zorgen dat we de natuur niet naar de ‘gallemiezen’ helpen maar beschermen.
– Jeugdzorg: de ondersteuning voor kinderen en hun ouders die in de knel zitten laagdrempelig, deskundig en betaalbaar houden.
– Handhaven: zorgen dat we bedrijven en burgers die er een potje van maken stevig aanpakken en tegelijkertijd niet op onzinnige slakken zout gaan leggen.
– Onderwijs: in samenwerking met de schoolbesturen zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs hoog blijft en leerlingen met een achterstand extra ondersteuning krijgen.
– Organisatie, samenwerking en financiën: zorgen dat onze gemeentelijke organisatie alle kennis die nodig is in huis heeft (bijvoorbeeld rond informatieveiligheid en de complexe nieuwe wetgeving zoals de omgevingswet) en tegelijkertijd de kosten voor de burgers niet omhoog laten gaan.

Ik heb er zin in om de komende dagen en weken veel mensen en organisaties te ontmoeten. Zo snel mogelijk in beeld krijgen wat nodig is. Dan de handen aan de ploeg! Ik zie uit naar een inspirerende samenwerking met inwoners en bedrijven, met ambtelijke experts, met collega-bestuurders in Horst aan de Maas, buurgemeenten en andere overheden. Samen maken we Horst aan de Maas én de wereld een stukje mooier èn groener !