Wij willen dat de raad actief informatie krijgt wanneer een bedrijf in onze gemeente een vergunning aanvraagt om een grote groep arbeidsmigranten te huisvesten. Dat voorstel deden we samen met de coalitiepartners in de raadsvergadering van deze week.

Als vertegenwoordiger van de twee pro-Europese partijen D66+GroenLinks zijn wij voorstander van open grenzen en internationale samenwerking. Wel willen we controle. Geen verrassingen meer. Alleen met informatie over aantallen en effecten hebben we als gemeente grip op de gevolgen. In het belang van migranten zelf, bedrijven en inwoners.

Op het moment dat de raad weet dat een bedrijf een aanvraag doet om een grote groep migranten te huisvesten, kunnen raadsleden zelf met inwoners, migranten en bedrijven meedenken. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede gang van zaken. Ook willen we dat de adviesraad, waar arbeidsmigranten vertegenwoordigd zijn, beter wordt gebruikt voor de input van beleid.

Wat ons betreft is mee kunnen praten de belangrijkste manier om integratie te bevorderen. Daarbij moeten migranten weten van hun rechten en plichten zodat ze hulp kunnen inschakelen waar nodig bij de verantwoordelijke instanties. Dat betekent samenwerking van onze gemeente met politie en de arbeidsinspectie.

Vorige week kwam er dankzij deze samenwerking in Brabant nog uitbuiting aan het licht bij een aspergebedrijf. Werknemers kregen 55 cent betaald voor een kilo geoogste asperges, moesten elke dag zo’n twaalf uur werken en slapen in caravans zonder stroom of kookgelegenheid. Goed dat deze werkgever nu wordt aangepakt.

Laten we elkaar blijven informeren en samen de vinger aan de pols houden.

Eveline Baas
Raadslid D66+GL Horst aan de Maas