D66+GroenLinks verwelkomt alle mensen die in Horst aan de Maas komen werken. Wij zijn voorstander van internationale samenwerking en een sterk Europa.

Er zitten wat ons betreft echter grenzen aan economische vrijheid. Zeker als die leidt tot puur eenzijdige en laag gekwalificeerde werkgelegenheid. Deze grenzen geven we als gemeente in het huisvestingsbeleid dat begin mei wordt vastgesteld. Als gemeente moeten we samenwerken met politie en inspectie om negatieve gevolgen voor leefbaarheid en veiligheid voor migranten te voorkomen.

Nu blijkt bijvoorbeeld dat de politie de helft van haar opsporingscapaciteit kwijt is aan meldingen met migranten. Ook zijn er problemen op gebied van zorg: sommige periodes komen er tientallen aanvragen binnen voor schuldhulpverlening van arbeidsmigranten die tijdelijk geen werk hebben.

Omdat we niet weten hoeveel migranten er hier zijn is het ook lastig om grip te krijgen. In de raad hebben we daarom een aantal voorstellen benoemd om het concept beleid dat er nu ligt scherper te maken:

1 spreiding van locaties, of een maximum aantal locaties toestaan.

2 De informatievoorziening voor immigranten, omwonenden en de raad verbeteren. Omwonden informeren voor principeakkoord en het woord omgevingsdialoog veranderen in ‘voorlichtingsavond’. De raad zelf dient actief geïnformeerd te worden op het moment dat grootschalige vergunning wordt aangevraagd.

3. Arbeidsmigranten mee laten praten in een adviesraad.

4. Ondernemers gaan optimaal afdragen en bijdragen, zoals leges.

Met deze maatregelen mogen we trots zijn op onze bedrijven en migranten die mogelijk maken dat we internationaal koploper zijn. Het belang van arbeidsmigranten toont aan dat we voor een sterk Europa moeten stemmen tijdens de Europese verkiezingen op 24 mei.

Eveline Baas