Bestuur

Bestuur

Het bestuur van D66-GroenLinks Horst aan de Maas heeft als taak het zorgdragen voor alle randvoorwaarden die nodig zijn om onze fractieleden, plusfractieleden en wethouders haar politieke werk goed te kunnen laten in overeenstemming met de uitgangspunten van D66-GroenLinks  Dat houdt in dat het bestuur:

 • Contact met de leden onderhoudt, inventariseert wat hun deskundigheid is en interesses zijn.
 • Een open debat bevordert in de diverse geledingen.
 • Besloten en openbare themabijeenkomsten organiseert over actuele politieke onderwerpen.
 • Het functioneren van fractie , plusfractie en haar wethouders volgt, bewaakt en zo nodig verbetert door teambuilding, scholing e.d.
 • Bewaakt en bevordert dat actuele politieke keuzes steeds verbonden zijn met een ‘stip op de horizon’, met dat wat we uiteindelijk willen bereiken. We proberen dat in het politieke debat steeds naar voren te brengen; de relatie met het nu en de toekomst, tussen wat haalbaar is en wat onze idealen zijn.
 • Bevordert dat raadsvoorstellen worden tegemoet getreden vanuit een kritische houding, waarbij we voortdurend op zoek blijven naar oplossingen en constructieve voorstellen.
 • De financiële situatie bewaakt en hierover jaarlijks verantwoording aflegt in de Algemene Leden Vergadering.
   

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Henk Kemperman, voorzitter
 • Truus van der Sterren, secretaris
 • Niels Verbeek, penningmeester
 • Stijn van den Munckhof
 • Ben Timmers

 

Henk Kemperman

#8

Henk Kemperman

79 jaar Horst

Stijn van den Munckhof

#12

Stijn van den Munckhof

21 jaar Horst

Ben Timmers

#23

Ben Timmers

62 jaar Kronenberg

Niels Verbeek

#13

Niels Verbeek

23 jaar Grubbenvorst