CDA, Essentie, D66+GroenLinks en PvdA vormen de nieuwe coalitie van de gemeente Horst aan de Maas. De vier partijen zijn het eens over de manier waarop ze gaan samenwerken en wie er in het college komt. Het coalitieakkoord heeft als titel: Krachtig Horst aan de Maas, gezonde blik op de toekomst! Daarin zijn afspraken en uitgangspunten vastgelegd voor de komende vier jaren. De partijen geven aan dat ze elkaar in een brede coalitie hebben gevonden, vanuit de gedachte dat Horst aan de Maas een daadkrachtig bestuur verdient. Samen gaan ze verder bouwen aan een slagvaardige gemeente. Een gemeente die dicht bij haar inwoners en ondernemers staat en die de kracht van de samenleving centraal stelt.

Positief akkoord
De vier partijen hebben bruggen geslagen. Bruggen naar elkaar en bruggen binnen bepaalde thema’s, zoals duurzaamheid, onderwijs en leefbaarheid. Ze hebben elkaar op basis van argumenten gevonden en daarbij de kwaliteit van hun standpunten behouden. Er ligt een positief akkoord dat idealen en realisme met elkaar verbindt. Ze pakken ambities en uitdagingen voor Horst aan de Maas op de korte én de lange termijn aan. Zo werken zij verder aan een stabiel, sterk, gezond en duurzaam Horst aan de Maas. Dit doen ze in samenwerking met de inwoners en in een goed, constructief debat met de gemeenteraad. Respect voor elkaars ideeën en meningen is daarbij uitgangspunt. Ze staan voor een open, transparant, betrouwbaar en daadkrachtig bestuur.

Coalitiebesprekingen
De onderhandelaars van de vier partijen hebben de afgelopen weken in de coalitiebesprekingen over veel inhoudelijke zaken met elkaar gesproken. Ze hebben ambities voor Horst aan de Maas; op het gebied van gezondheid (Gezondste Regio), wonen (beste woongemeente), regionale samenwerking (kartrekker in de regio), duurzaamheid, ondernemerschap, openbare ruimte (GroenAgenda, kwaliteitsimpuls) en ruimte op de juiste plek voor ondernemers. Bijzondere aandacht geven ze aan de kwaliteit van het buitengebied, met name de intensieve veehouderij, arbeidsmigranten, het zwembad en de ontwikkeling van het verenigingsleven en de subsidies en accommodaties daarvoor. Ook gaan ze een strategische visie maken met inwoners, om een nieuwe stip op de horizon te plaatsen. Bob Vostermans: ‘We hebben vanuit een open houding met elkaar gesproken over waar de verschillen zitten en hoe we die kunnen overbruggen. Dat we hier samen uit gekomen zijn, geeft een goede basis voor de komende vier jaren en voor een stabiel college. Wij zijn trots op het resultaat. Het programma is ambitieus en toekomstgericht. Het slaat bruggen en biedt een positief verhaal. We blijven investeren in initiatieven van onze ondernemers en inwoners. Zo kunnen ze mee blijven bouwen aan een krachtig en dynamisch Horst aan de Maas.

College

Bob Vostermans (CDA), Bram Hendrix (Essentie), Jim Weijs (D66+GroenLinks) en Roy Bouten (PvdA) tekenden vrijdag 18 mei het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord wordt besproken in de vergadering van de gemeenteraad van 5 juni aanstaande. Dan worden ook de wethouders benoemd en beëdigd. Kandidaten voor het wethouderschap zijn: Bob Vostermans en Han Geurts (CDA), Eric Beurskens (Essentie), Thijs Kuipers (D66+GroenLinks) en Birgit op de Laak (PvdA).

Bob Vostermans heeft wonen, economie en ruimtelijke ontwikkeling in zijn portefeuille. Eric Beurskens vrije tijdseconomie, infra en verkeer, openbare ruimte en vergunningen. Thijs Kuipers duurzaamheid, onderwijs en jeugdzorg, organisatie, financiën en handhaving. Birgit op de Laak sociaal domein, gezondheid en afval. Han Geurts accommodaties, leefbaarheid, sport en cultuur. De burgemeester, Ina Leppink-Schuitema, heeft naast haar wettelijke taken als voorzitter van de gemeenteraad en college, met taken zoals openbare orde en veiligheid, vergunning en handhaving, personeel en bestuur, ook als project het visietraject voor Horst aan de Maas in portefeuille. Ook de wethouders hebben projecten in hun portefeuille, zoals afslag 10 bij Bob Vostermans, ontwikkeling station Horst Sevenum bij Eric Beurskens, Energiebedrijf/energielandschap bij Thijs Kuipers, implementatie Omgevingswet bij Birgit op de Laak en blauwdrukken dorpen/clustering accommodaties bij Han Geurts.

Download het complete coalitieakkoord via onderstaande link:

Coalitieakkoord