Een enkele heeft het besef dat een grote hal ook een groot dak heeft waar je meer mee kan dan alleen regenwater opvangen. Wat ons betreft zonnepanelen op elk dak zoals de 24.000 bij XPO.

En de andere hallen? Wachten die op subsidie van de overheid? Of zijn ze over tien jaar weer vertrokken naar een ander land of gebied waar ze weer voor een nog aantrekkelijkere grondprijs een nog grotere hal kunnen neerzetten met subsidie. Hoe duurzaam is dit?

Daarom wil D66+GroenLinks meer ruimte voor innovatieve en hoogwaardige industrie op Greenport. Waar praktisch en hoogopgeleide mensen uit onze eigen regio kunnen werken zonder dat ze naar Eindhoven of de Randstad hoeven te verhuizen. Daarnaast leveren deze hallen natuurlijk wel veel werk op, maar voor wie? Arbeidsmigranten, die weer gehuisvest moeten worden?

Wanneer wij mensen hier naar toe halen om te werken in de landbouw of logistiek hebben zij ook recht op goede huisvesting zoals bijvoorbeeld het ‘hotel’ op Greenport. D66+Groenlinks wil hier goed beleid voor maken. Samenhangend met oog voor de mens en zijn omgeving en duurzaamheid voorop, maar ook voor natuur, de ondernemer en de arbeidsmigrant.

Hier moeten we zeker rekening mee gaan houden in de nieuwe omgevingswet die de komende tijd gerealiseerd wordt.

Bert Vrieling, Burgerraadslid D66+GroenLinks