In dit akkoord is ook een hoofdstuk opgenomen over duurzaamheidsbeleid. Beleid dat hieruit voortkomt wordt getrokken door onze wethouder. Wij vinden het belangrijk om ons gebied in goede en verzorgde staat door te geven aan toekomstige generaties. Uitgangspunt voor ons is dat we zuinig omgaan met onze omgeving.

Dinsdag 21 mei is in de voorbereidende raadsvergadering het concept duurzaamheidsprogramma voor 2019-2022 gepresenteerd.

Als D66+GroenLinks zouden wij graag zien dat Horst aan de Maas een voortrekkersrol neemt met betrekking tot de duurzaamheidsambities. Het definitieve duurzaamheidsbeleid zal in oktober 2019 worden vastgesteld door de gemeenteraad. Ook zonder de officiële vaststelling van dit beleid is er het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan duurzaamheid.

Zo is dinsdag 21 mei ook een aantal stimuleringsmaatregelen voor de woningmarkt in Horst aan de Maas vastgesteld. Hierin is ook een regeling opgenomen waarbij woningbezitters een voucher kunnen aanvragen waarmee 50 procent korting verkregen kan worden op energieadvies. Dit is een verbreding van de bestaande duurzaamheidsmaatregel die alleen voor starters toegankelijk was.

Aanvullend hierop zijn wij als partij initiatiefnemer van een ingediende motie met als doel te onderzoeken of dit advies kan worden aangeboden voor clusters van gelijksoortige woningen. Als vervolg op dit collectieve advies kunnen eigenaren dan ook gezamenlijk investeringen (warmtepomp, zonnepanelen) in kopen met collectiviteitskorting. Deze motie is aangenomen.

Verder is er het afgelopen jaar bijvoorbeeld bij beslissingen rondom Afslag10, Energie Kronenberg, ‘t Gasthoês en het maaien van openbaar groen rekening gehouden met relevante duurzaamheidsaspecten.

Wat ons betreft zou bij iedere beslissing in onze gemeente rekening dienen te worden gehouden met relevante duurzaamheidsaspecten. Daar maken wij ons hard voor ook in de Europese Unie.

Masha Tijssen, D66+GroenLinks