We hebben de afgelopen weken soms opmerkingen gekregen over de samenwerking die we zijn aan gegaan met CDA, PvdA en Essentie. Begrijpelijk, want samenwerken heeft er toe geleid dat we soms concessies moesten doen. Daar zit het punt. Tijdens onderhandelingen maak je een prioriteitenlijst over je wensen. In de campagne zeg je waar je voor staat en komen deze prioriteiten niet altijd aan de orde.

Dat wil niet zeggen dat die campagne niet meer strookt met waar je voor staat, maar het vergroot het belang om de argumentatie voor bepaalde keuzes na afloop blijvend te verantwoorden. Ik zal een van onze keuzes toelichten.

Een minpunt voor ons was dat we een compromis moeten sluiten rond het standpunt voor behoud van het zwembad De Berkel. Uiteindelijk hebben we ingestemd met een nieuw zwembad, met de voorwaarde dat we beleid gaan ontwikkelen waarin we gaan sturen op gezonde lucht. Daarnaast wordt het nieuwe zwembad wel geschikt voor jong én oud en niet alleen voor wedstrijdzwemmers. Prioriteit voor ons als groene partij is en blijft een gezond milieu en schone lucht. Het is dus geven en nemen. Naast inhoudelijke punten hebben we ook eisen gesteld wat betreft omgangsvormen en beschikbare portefeuilles.

Wie wat doet, bepaalt namelijk voor een groot deel hoe beleid uiteindelijk wordt uitgevoerd. Wij leveren een wethouder die zich bezig houdt met handhaving en duurzaamheid omdat we met deze thema’s structureel kunnen bijsturen. Omdat sturen op duurzaamheid zich niet beperkt tot een dossier. We hebben als partij en raadsleden onze mening over dossiers dus niet veranderd, we hebben hem juist laten horen. Tijdens de onderhandelingen hebben we prioriteiten gesteld en die gaan we komende tijd uitleggen.

Heeft u een vraag over bepaalde keuzes? Spreek ons aan, mail of laat het weten op ons Facebookpagina. Lees het collegeakkoord hier op onze site.

Eveline Baas,
D66+GroenLinks Horst aan de Maas