U heeft het ongetwijfeld de afgelopen weken al in de krant gelezen of op Omroep Horst aan de Maas gezien: de fusie tussen voetbalvereni- ging America en RKSV Meterik moet een plek krijgen. De samenwer- king tussen de twee clubs is van origine een prachtige vorm van een inwonersinitiatief. Twee clubs slaan de handen in elkaar onder de naam SAAM (Sport Accommodatie America Meterik) en gaat aan de slag om een locatie te vinden waar inwoners van beide dorpen kunnen sporten.

Helaas kon de oorspronkelijk geplande locatie van een gezamenlijk, nieuw sportpark niet doorgaan en moesten alle partijen samen op zoek naar een andere locatie. Na lang zoeken, kwam het college twee weken geleden met een voorstel: het huidige sportpark van Meterik. Dit tot onvrede van veel Americanen.

Deze week werd dit besproken in de raad. Er werden, terecht, veel vra- gen gesteld. Want we zijn als raad toch zo trots op burgerinitiatieven? Waarom laten we nu één deel van het initiatief in de kou staan? En hoe zit het met de leefbaarheid van de dorpen die verder weg liggen van Horst? Het argument van het college dat sporters “toch al naar Horst trekken om te gaan sporten” betekent het failliet van de leefbaarheid in de dorpen die verder weg liggen.

Deze vragen hebben wij in de raad gesteld. Gelukkig zijn we als raad aan zet om een definitieve keuze. Daarbij zullen wij leefbaarheid als een zeer belangrijk criterium beschouwen in de locatiekeuze.