De komende tijd buigt de gemeenteraad zich over het huisvestingsplan scholen. Het doel is onze kinderen een eigentijdse leer-en leefplek te verschaffen.

Wist u trouwens dat bijna de helft van onze (basis)scholen ouder zijn dan 40 jaar? Oude gangenscholen en nauwelijks meer geschikt voor het hedendaagse moderne passende onderwijs. Onderwijs waar naast werklokalen ook werkpleinen en werkruimtes nodig zijn voor wisselende grote en kleine groepjes. En individuele werkplekken.

Het huisvestingsplan komt dinsdag 18 juni opiniërend aan de orde. De raad gaat praten over de voorgenomen plannen van het college. Ook kan iedereen inspreken en zeggen wat hij van de plannen vindt. Belangrijk om te weten is wat de scholenkoepels vinden. D66-GroenLinks onderschrijft in elk geval de in september 2018 door het college genoemde uitgangspunten ten aanzien van schoolgebouwen: “gemeente Horst aan de Maas vindt het belangrijk dat kinderen naar een gezonde en veilige basis- en middelbare school kunnen gaan.

Waar genoeg ruimte is voor ieder kind en waar mogelijkheden zijn om in te spelen op nieuwe onderwijsvormen. Ook heeft de gemeente al eerder vastgesteld dat alle gemeentelijke (school)gebouwen in 2035 energieneutraal moeten zijn.” Hieruit spreekt een visie en een ambitie die wij onderschrijven. Daarom waren we toch wel teleurgesteld over het uitvoeringsplan van nieuwbouw/levensverlengende renovatie van schoolgebouwen. De vertaling naar het uitvoeringsplan vinden we echt te mager.

Ook vinden we dat het duurzaamheidsaspect concreter moet worden uitgewerkt zodat we onze ambitie alle gemeentelijke (school)gebouwen in 2035 energieneutraal kunnen waarmaken. Positief vinden we dat het college bij duurzaamheidsmaatregelen te hulp wil schieten met voorfinanciering. Onze inzet zal dus vooral zijn om de andere partijen te overtuigen dat er meer financiële ruimte moet komen om eerder en meer schoolgebouwen aan te passen aan het hedendaagse onderwijs waar genoeg ruimte is voor ieder kind en mogelijkheden zijn om in te spelen op nieuwe onderwijsvormen.

De komende vier jaar kun je dan denken aan nieuw- of verbouw van obs Weisterbeek in het centrum van Horst, een scholenplein in Sevenum en aanpassingen in Kronenberg. Daarna kunnen dan De Wouter, De Doolgaard en Onder de Linde aan de beurt komen. Maar dat is uiteindelijk een zaak van de onderwijskoepels en de gemeente.

Jos Gubbels, D66+GroenLinks