Bij de raadsvergadering van 19 maart werd de begrotingsruimte/ investeringsvolume 2019-2022 vastgesteld. Blij zijn wij met extra geld voor handhaving.

Dit moet ten goede komen aan de veiligheid, gezondheid en gelijkwaardige behandeling van onze inwoners. Wij zien wel veel investeringen in de kern Horst, Afslag10, Centrumplan Horst en het Gasthoês. Minder investeringen zien wij in de overige vijftien dorpen waarvan wij het belangrijk vinden dat deze leefbaar blijven. Vrijdag 29 maart waren wij te gast in Lottum en ‘Klimaatrechtvaardigheid’ noemt de SP dat. Bij de behandeling van de meerjarenbegroting in de raadsvergadering van 19 maart heeft de SP kritiek gegeven op het feit dat B&W de komende drie jaar vooral bezig is met het maken van plannen, maar dat er nog weinig gerealiseerd gaat worden.

De SP is daar teleurgesteld over. Reden Tienray. In Lottum werd de raad bijgepraat over ontwikkelingen rondom het stoppen van het Rozenfestival, de ambities van de Rozenhof, de sluiting van de harmoniezaal en de wensen voor de toekomst van de Smetenhof. De Smetenhof zou een duurzaam verzamelgebouw moeten worden met meer multifunctionele ruimtes. Tevens werden projecten buiten op locatie toegelicht. Zoals om, samen met D66+GroenLinks, het initiatief te nemen om het voor woningbezitters aantrekkelijk te maken over te gaan op verduurzaming.

Als die woningbezitters zaken aan hun huis willen veranderen om hun woning meer duurzaam te maken en minder energie te gaan gebruiken, dient men in een aantal gevallen daarvoor een vergunning aan te vragen en legeskosten te betalen aan de gemeente. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om aanpassingen aan het dak, het zogeeen wandelpad van het centrum naar de Maas met leertuin en blotevoetenpad, aanplanting van bomen, aanleg van steigers en dagstrand. Ook werd aandacht besteed aan succesvolle maatregelen om de wegen in Lottum veiliger te maken.

In Tienray werden wij hartelijk welkom geheten door het dorpsoverleg. Eerst werd de speeltuin en het toekomstige speelbos bezocht. Samen met een kinderpanel werd een opzet gemaakt voor een speelbos. Verder werd een toelichting gegeven op de ondertunneling van het spoor om zo een nog mooiere wandelroute naamde ‘inpakken van de woning’ door het plaatsen van voorzetwanden en zichtbare verbouwingen voor energiebesparingen. Om de kosten voor deze woningbezitters te drukken had de SP samen met D66+GroenLinks een motie voorbereid om de wethouder op te dragen in de hierboven beschreven gevallen voortaan geen leges meer te gaan heffen. Na het aankondigen van de motie beloofde de wethouder de mogelijkheden voor woningbezitters uit te gaan zoeken en indien er geen langs de Molenbeek te creëren.

Ten slotte werden plannen toegelicht om van de kerk een multifunctionele gemeenschapsaccommodatie te maken. Een uniek concept waarbij de kerkfunctie wordt behouden. Met veel aandacht voor duurzaamheid. Voor deze ontwikkeling is een voorbereidingskrediet nodig. Om in de toekomstige begroting ruimte te houden om op een later moment andere keuzes te maken, bijvoorbeeld nog niet voorziene initiatieven uit dorpen, hebben wij samen met onze coalitiepartners een amendement ingediend welke ook is aangenomen. Hierin staat dat alle bedragen indicatief zijn en dat alle voorstellen eerst ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. Dit is belangrijk om ruimte te houden voor zaken die noodzakelijk zijn maar niet opgenomen in het investeringsoverzicht.

Mascha Tijssen (GroenLinks Lid), Burgerraaadslid D66-GroenLinks