🍃“Een zeer verontrustend geluid was, dat de weidevogels (grutto, wulp, kievit, etc) en de nachtegaal goeddeels zijn verdwenen. Ook blijkt dat bedrijven bij uitbreiding nauwelijks aan natuurlijke tegenprestaties, zoals beplanting, voldoen.Tot zover deze prima middag.”

Burgemeester Ryan Palmen was op bezoek bij een aantal groene organisaties waaronder Stichting Groengroep Sevenum en IVN De Maasdorpen, Ton Wismans, ons burgerraadslid was er bij en schrijft er deze week over in de HALLO Horst aan de Maas Hij gaat het college vragen stellen.