Carmen Aerts

Carmen Aerts

Carmen Aerts

#5

Carmen Aerts

28 jaar Horst

Weer praten over mensen.

Laten we eens wat vaker naar elkaar omkijken, iedereen doet mee in onze Horster samenleving! Mijn naam is Carmen Aerts, 25 jaar en woonachtig in Horst. Ik vind het belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving, in mijn ogen mag die wel wat rechtvaardiger en duurzamer. Daarom heb ik na mijn masters ook de keuze gemaakt om als adviseur aan de slag te gaan voor een adviesbureau voor de publieke sector. Hierdoor kom ik bij tal van andere gemeenten of ambtelijke organisaties. Alleen mis ik het om in mijn eigen leefomgeving impact te kunnen maken, om ervoor te zorgen dat de Horster samenleving inclusiever en socialer wordt!

Naar een maatschappelijke dialoog

Uit de praktijk blijkt dat de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van veel inwoners is overschat, ook is het bieden van maatwerk en passende ondersteuning lastiger dan verwacht en blijken budgetten niet altijd toereikend genoeg. Daarnaast stijgen de zorgkosten in onze samenleving terwijl de vraag naar ondersteuning vanuit inwoners alleen maar zal toenemen gezien de vergrijzing in de samenleving en een groeiende maatschappelijke behoefte aan zorg voor jeugdigen en jongeren. Dit vraagt om een maatschappelijke dialoog tussen inwoners, overheid en maatschappelijke partners.

Visie op zorg

Een dialoog waarbij de verbinding met elkaar wordt opgezocht, waarbij iedereen zichzelf kan zijn en waarbij we elkaar vinden in het gesprek. Het is belangrijk om samen te kunnen werken aan een visie voor op de lange termijn zodat er op een duurzame wijze met elkaar kan worden samengewerkt. Een visie waarin niet alle ondersteuningsbehoeften per definitie door de overheid hoeft te worden ingevuld. Maar dat inwoners hierin ook een eigen verantwoordelijkheid hebben waarbij smalle schouders en beurzen natuurlijk kunnen rekenen op extra compensatie vanuit de solidariteitsgedachte. 

Door samen in verbinding te blijven en uit te gaan van menselijke waarden en principes, kan het sociaal domein ook echt ‘uitgaan van wat de praktijk nodig heeft’ in plaats van te blijven hangen in de torentjes van het gemeentehuis in Horst!


Volledige kieslijst