Eveline Baas

Eveline Baas

Eveline Baas

#2

Eveline Baas

35 jaar Meerlo

Versterk onze natuur

Heide, bos, moeras, peel en maas, je hebt het in Horst aan de Maas allemaal, die biodiversiteit is bijzonder en dat maakt dat we de natuur moesten koesteren en versterken. Mijn naam is Eveline. Ik werk als toezichthouder bij de Autoriteit Woningcorporaties, waar ik toezicht hou op de besturing van woningcorporaties ook wel 'governance'. Dat het geen toeval is dat ik dit doe, zul je later lezen.

Ik was twee toen mijn ouders naar Noord-limburg verhuisden en ik heb hier dan ook mijn jeugd doorgemaakt. In de tuin, het bos, ik was eigenlijk altijd wel buiten te vinden.

Als kind al kon ik me best wel druk maken over onrecht. Dat is ook de reden waarom ik na het Dendron College journalistiek en bestuurskunde ben gaan studeren. De al jaren durende wooncrisis voor starters is uiteindelijk de motivatie geweest waardoor ik politiek actief geworden. Samen met een vriendin wilde ik weer naar Horst aan de Maas nadat we onze studie hadden afgerond, maar ook toen was er amper een woning te vinden. Na diverse gesprekken met de wethouder besloot ik me aan te sluiten bij D66, de partij die zich al jaren hard maakt voor meer huurwoningen.  

In de periode 2018-2022 fuseerde D66 met GroenLinks en was ik raadslid en deels fractievoorzitter met Maarten. Waar ik trots op ben is dat er meer aandacht is voor een socialer en realistischer beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten, dat we eindelijk de basis op orde gaan maken op gebied van veehouderij en dat de raad eindelijk fatsoenlijk wordt ge├»nformeerd over het aantal sociale huurwoningen zodat we echt kunnen sturen. Hoewel het een enorme uitdaging blijft met het huidig beleid, is wonen wel een van de speerpunten van afgelopen coalitie geweest. 

Buiten dat, ben ik overigens ook echt blij met onze lijst en de mate waarin de club en de partij de afgelopen jaren gegroeid is tot een gevestigde partij die niet meer weg te denken is uit Horst aan de Maas!

Koester ons landschap

Maar nu wil ik me graag richten op het versterken en beschermen van ons landschap en de natuur. De komst van de omgevingswet biedt hier kansen voor: in een groen omgevingsplan gaan we wat mij betreft werken met omgevingswaarden die een positieve invloed hebben op de gezondheid en leefbaarheid, zoals geluidhinder en luchtkwaliteit. Daarbij gaan we meer geld vrijmaken voor handhaving en toezicht op het gebied van milieucriminaliteit. Ook gaan we strenger toezien bij bedrijven op natuur en landschappelijke compensatie. 

Bij het versterken van onze natuur werken we samen met professionele natuurorganisaties. Bij de gebiedsverkenning voor onze energieprojecten praten we met Staatsbosbeheer en voor onze beken en grondwater zoeken we samenwerking met de Waterschappen. Zo komen we tot een optimale ontwikkeling van ons bijzondere en groene landschap van Horst aan de Maas waarbij natuur en gezondheid de waarden krijgen die ze verdienen.

 


Volledige kieslijst