Jan Duijf

Jan Duijf

Jan Duijf

#22

Jan Duijf

66 jaar Horst

Een groene en gezonde omgeving is van groot belang voor onszelf en de komende generaties. D66-GroenLinks zal zich daar op een constructieve en verantwoorde wijze voor blijven inzetten. Een streven dat ik van harte ondersteun.

Ik heb in dat verband het volste vertrouwen in onze kandidaat-raadsleden.  Goed vind ik het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid.


Volledige kieslijst