Maarten Voesten | sociaal domein, economie en transitie agrarische sector

Maarten Voesten | sociaal domein, economie en transitie agrarische sector

Energieneutraal in 2035

Ik maak me druk om de wijze waarop we met onze planeet omgaan. Er moet iets veranderen, wachten is geen optie. Ik ben Maarten Voesten, 38 jaar en woon samen met Frances, Fenne en Isa in Horst. We staan aan het begin van een omwenteling, de energietransitie geeft ons de mogelijkheid om het energielandschap anders in te richten. Waar we nu nog afhankelijk zijn van grote bedrijven of landen met dubieuze leiders gloort er een toekomst van energie uit onze eigen achtertuin. Hierin zijn twee zaken belangrijk. 

We gaan energie besparen

We besparen energie zodat we zorgen dat we niet meer hoeven op te wekken dan echt nodig is. We gaan samen zorgen dat onze huizen, openbare gebouwen en bedrijven goed worden geïsoleerd. We zien ook in dat we meer winst halen als alle gebouwen in Horst aan de Maas voor 95% energieneutraal zijn, dan als een klein deel van de gebouwen 100% energieneutraal is. We kunnen het geld maar één keer uitgeven dus we zullen slimme keuzes moeten maken. We zetten ook in op consuminderen, we gebruiken ten eerste niet meer dan nodig is, dit vraagt om aanpassing. Er ontstaan steeds meer platformen die de mogelijkheid geven om spullen onderling uit te lenen. We zijn ook bewust wat de impact van het produceren van ons voedsel is op onze omgeving, het produceren van dierlijke producten kost nu eenmaal veel meer energie dan hun plantaardige tegenhangers.

In balans met de omgeving

We moeten de lusten van grootschalige energieopwekking opwegen tegen de lasten. Het economisch belang staat niet voorop, we zetten gezondheid en leefbaarheid op hetzelfde niveau. Ontwikkelingen moeten in balans met de omgeving zijn. In gesprek gaan en gedurende de hele transitie in gesprek blijven is een voorwaarde. Alleen op die manier krijgen en houden we draagvlak, het is echter een utopie dat iedereen het met ons eens zal zijn. We moeten verantwoordelijkheid nemen en dus nu voortvarend aan de slag gaan met de energietransitie om te zorgen dat we een mooie toekomst tegemoet gaan


Volledige kieslijst