Thijs Kuipers | gezonde en duurzame leefomgeving

Thijs Kuipers | gezonde en duurzame leefomgeving

Persoonlijk: Geboren en getogen ben ik in Horst. Na een avontuur bij de Marine en een opleiding bestuurskunde heb ik nogal afwisselende loopbaan gehad. Zo heb ik onder andere gewerkt als veiligheidsadviseur aan het Binnenhof, onderzoeker voor het ministerie van justitie, als directeur voor een grote bibliotheekorganisatie, als justitie-adviseur tijdens een militaire uitzending naar Afghanistan, en als strategisch manager bij het Waterschap. Ik heb steeds posities uitgezocht waar ik het verschil kon maken, op het snijvlak van praktische uitvoering en lange termijn visie. Samen met Kim woon ik tegenwoordig in Kronenberg. Zoon studeert bouwkunde, dochter filosofie. Dit symboliseert ook de “zwei Seelen in meiner Brust’: enerzijds praktisch ondernemend-creatief anderzijds zoekend naar lange termijn vraagstukken

Als wethouder: Sinds 2018 mag ik wethouder zijn op voordracht van D66-GroenLinks. In mijn takenpakket kon ik praktisch uitdrukking geven aan onze politieke ambities. Gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en passende jeugdhulp. Door de kinderopvang te versterken zodat ook kinderen uit achterstandsposities gelijke kansen krijgen op de basisschool. Door extra ondersteuning te bieden aan jonge kwetsbare ouders. Jeugd en jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben, krijgen via de gemeente de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Energietransitie: We zetten vol in op de overgang naar duurzame energie. Door inwoners te ondersteunen bij het besparen van energie. Maar ook het moeilijke gesprek over bijvoorbeeld windturbines en zonneweides ga ik niet uit de weg. Milieuhandhaving. We zijn eindelijk begonnen om de grote achterstand op het gebied van milieuhandhaving weg te werken. Niet om te pesten maar om de natuur, het milieu, het landschap, de bescherming te geven die het verdient. Financiën. In de periode 2012-2018 gaf de gemeente €40 miljoen (!) meer uit dan er binnen kwam. Onder mijn regie is de financiële discipline eindelijk aangetrokken. We hebben, ondanks forse financiële tegenwind, het vermogen van de gemeente op peil gehouden.


Volledige kieslijst