Mijn aandacht werd getrokken door het artikel ‘Magneet voor bedrijven’ in De Limburger van 26 januari 2018 (pagina 12 en 13).

Uiteraard is het noodzakelijk om de sterkte van Limburg als vestigingslocatie actief onder de aandacht te brengen van internationale bedrijven. En het is goed dat de overheid hierin een voortrekkersrol heeft.

Het wordt echter kwalijk, wanneer wij Limburg aanbieden als dé vestigingslocatie voor bedrijven die op zoek zijn naar goedkope arbeidskrachten. In het artikel in de papieren Limburger zegt VVD Gedeputeerde Beurskens het als een uitdaging te zien om de werkgelegenheid te vergroten. Naast ‘meer handjes uit de bakken te halen’ zegt hij een groot voorstander te zijn van arbeidsmigratie, desnoods van buiten de EU!
Dit betekent dat Limburg zich – onder aanvoering van de overheid – profileert als dé locatie die ter wille van de winstgevendheid van bedrijven goedkope, arbeidskrachten ‘importeert’ vanuit de gehele wereld.

Hiermee doet Limburg zichzelf ernstig te kort!

De geschiedenis leert dat arbeidsmigratie soms onvermijdelijk is. Maar de effecten van  arbeidsmigratie zijn complex en het kan ingrijpende effecten hebben op de samenleving (zie onder meer het in 2014 uitgebreide SER-rapport over dit onderwerp).

Zou het niet beter zijn om de werving van bedrijven aan te laten sluiten op de beschikbare – kwalitatief uitstekende – capaciteiten van de aanwezige mensen in onze regio? We hebben veel hoogopgeleide jongeren die nog altijd onze provincie verlaten. Ga op zoek naar bedrijven die zowel behoefte hebben aan hoog- als laagopgeleide medewerkers en die hun concurrentievoordeel behalen uit slimme oplossingen.

En mocht er toch werk ontstaan waarvoor te weinig Limburgse handen beschikbaar zijn? Daag de Limburgse bedrijven dan uit om het werk – in eigen vestigingen en/of door samenwerking met lokale partijen – te brengen naar regio’s waar deze arbeidskrachten beschikbaar zijn. Zo draag je vanuit Limburg bij aan de internationale stabiliteit!

Roel Baas, lid van D66+GroenLinks
Broekhuizen, 31-1- 2018

Een verkorte versie met de successen van het vestigingsbeleid van afgelopen jaar staat  online.