Maarten Voesten is tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering door de leden van
D66+GroenLinks unaniem gekozen als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Maarten begon na
de verkiezingen in 2018 als burgerraadslid en is op dit moment fractievoorzitter. De rest van de lijst
wordt na de zomer vastgesteld.

Het vertrouwen dat Maarten van de leden heeft gekregen maakt hem erg trots. “Horst aan de Maas
staat aan de vooravond van grote veranderingen door de energietransitie en de invoering van de
omgevingswet. Dit biedt ons de kans om het landschap deels opnieuw in te richten waarbij we echt
rekening kunnen houden met schone lucht, een gezonde leefomgeving en het versterken van de
natuur. Ik wil de inwoners en ondernemers van begin tot einde meenemen bij deze ontwikkelingen,”
aldus Maarten.

D66+Groenlinks zal zich ook de komende jaren blijven inzetten voor een progressief, duurzaam en
leefbaar Horst aan de Maas. Wij zijn blij dat Maarten hierin het voortouw wil nemen.