Mensen

D66+GroenLinks heeft een fractie van vijf personen. Tevens is er een steunfractie benoemd die de fractie helpt met lastige dossiers en ook bevoegd is om vragen te stellen. Daarbij is er een bestuur die onafhankelijk toeziet op het functioneren van de fractie.

Lees verder:

> Fractie
> Steunfractie
> Wethouder
> Bestuur