In de raadsvergadering van 3 september werd ons duidelijk dat niet alleen de arbeidsmigranten op
weg zijn. Ook de raad en het college zijn nog zoekende en moeten elkaar scherp houden op de
uitwerking van het beleid arbeidsmigranten. De communicatie richting inwoners over vergunningen
zoals bij de Horsterweg is vooralsnog een hobbelweg met vele diepe kuilen.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag hebben de buurtbewoners van de Horsterweg
hun zorgen geuit over de komst van 196 arbeidsmigranten. Erg begrijpelijke zorgen want het is een
grote groep mensen die ineens in de buurt komt wonen. We hebben eerder met de werkgroep
arbeidsmigranten gesproken. Het blijkt dat er nauwelijks informatie wordt gedeeld over het traject
inzake de vergunning. De raad is tegen de afspraak niet op de hoogte gesteld van dit grootschalige
initiatief.

In juni hebben wij het thema arbeidsmigranten ook besproken in de raad. Wij hebben toen samen
met onze coalitiepartners diverse voorstellen ingediend om het beleid aan te scherpen. Zo willen we
betere informatie richting inwoners en raad. Ook vroegen we het college om een dashboard op te
zetten waarvan we de inhoud als raad vormgeven.

Het is wrang om te zien dat de afspraken die we eerder hebben gemaakt niet voldoende zijn
nageleefd. Hierbij moet gedacht worden aan proactieve, heldere en transparante communicatie en
een goede omgevingsdialoog. Daarnaast worden we op dit moment geconfronteerd met onduidelijk
informatie als het gaat over de reeds verleende vergunningen, zo ook op de Horsterweg.

Een complex dossier, met zoveel maatschappelijk impact, verdient de hoogste aandacht van alle
partijen. We riepen de wethouder op om de raad mee te laten praten over de omgevingsdialoog:
gelukkig hebben we een toezegging dat we mogen meepraten en dat we zo snel mogelijk worden
geïnformeerd over het dashboard. Tot die tijd blijven wij hameren op betere communicatie.