In uw jaarlijkse toespraak tijdens dodenherdenking, staat u stil bij iedereen die in welke oorlog dan ook zijn of haar leven heeft gegeven voor een groot doel.

In uw toespraak zegt u: “We bidden in dit avondlijk uur voor eerbiediging van grondrechten voor medeburgers ongeacht hun leeftijd, status, huidskleur, culturele herkomst en religieuze of politieke voorkeur……”.

Wij vinden het heel goed om dit te doen en om dit te blijven doen, maar u vergeet wat ons betreft de volgende zinsnede ‘ongeacht seksuele voorkeur’. Want wat is er nu mooier dan dat we op een moment als dit, waarin het gaat om gelijkwaardigheid, vrijheid en eerlijkheid, we alle groepen noemen die gevochten hebben voor die waarden die we in deze periode vieren en gedenken.

Een tijd geleden heeft D66+GroenLinks zich hard gemaakt in de raad voor het aanleggen van een regenboogpad. Dat werd gelukkig door de meerderheid van de partijen gesteund. De gemeente is op dit moment druk bezig om dit pad te verwezenlijken op een centrale plaats in Horst.

Wat ons betreft toont dat aan dat Horst aan de Maas een open en tolerante gemeente is die iedereen in haar midden accepteert, ongeacht geloofsovertuiging, geslacht of seksualiteit. Laten we dat dan ook in alles uiten, en dus niet bepaalde groepen overslaan.

Ik ga graag het gesprek met u aan om met u te praten over dit onderwerp, en om te kijken of u hier open voor staat. Jim Weijs, D66+GroenLinks