Wellicht heeft u vernomen dat de Raad van State het PAS in mei van dit jaar heeft afgeschaft. Dat staat voor Programma Aanpak Stikstof en was in de eerste plaats bedoeld om de uitstoot van stikstof terug te dringen en dus om het milieu te verbeteren. Toch zijn wij blij met de
keuze van de Raad van State om het PAS te verbieden.

Waarom? Omdat het PAS in onze ogen, net als in de ogen van de hoogste bestuursrechter, onze natuur onvoldoende beschermt. Zaken die, door de afschaffing van het PAS, mogelijk niet meer gerealiseerd kunnen worden zijn bijvoorbeeld woningbouwprojecten en
uitbreidingen van grote boerderijen.

We zullen moeten kijken naar de manier waarop onder andere de intensieve veehouderij, de grootste veroorzaker van stikstof, kan zorgen dat ze minder uitstoot. Wij denken dat dit een goed moment is om in te gaan zien dat ongebreidelde groei en uitbreiding van
onze economie onzin is en we niet altijd naar méér hoeven te streven. We moeten keuzes maken en kunnen beter investeren in duurzame en lokale initiatieven, waarbij bedrijven vooral produceren en consumeren binnen een kleinere straal.

Daarnaast vinden we dat, wanneer er minder ruimte is om ontwikkelingen door te laten gaan, we dat voor moeten laten gaan wat op dit moment écht het belangrijkste is. Dan gaat het om woningbouw, zodat jongeren in onze gemeente kunnen blijven wonen en het
aanleggen van een groene en veilige stationsomgeving en niet om nog grotere stallen te plaatsen in ons buitengebied of grote projecten bij Afslag10.

Toen het PAS werd verboden kwamen er, uiteraard, vanuit allerlei kanten reacties. Een veelgehoorde reactie bij verschillende partijen was hoe we er dan toch voor zouden kunnen zorgen dat bedrijven er zo min mogelijk last van hebben of hoe we er voor zorgen dat ontwikkelingen toch door kunnen gaan? Wat ons betreft staan echter het milieu, de natuur, de volksgezondheid en de biodiversiteit op 1 en moeten we zorgen dat die wél beschermd zijn. Minister Schouten moet nu met een oplossing komen, en wij zijn benieuwd
wat dat wordt.

Jim Weijs, D66+GroenLinks