In de raadsvergadering van vorige week is uitvoerig gesproken over de huisvesting van arbeidsmigranten. Al vele jaren is de manier waarop het college die huisvesting regelt een ‘steen des aanstoots’ voor omwonenden.

Zij voelen zich vaak overvallen. Dat wilden wij niet meer en dus is er in de weken voorafgaand aan die raadsvergadering uitvoerig overlegd
met alle partijen over de tekst van een motie, die het college dwingt om betere afspraken te maken. In de vorige editie van de HALLO schreef Eveline Baas een helder stuk met daarin onze wensen, en die van andere partijen, over dit onderwerp.

En zo is het gelukt een breed gedragen motie op te stellen. De motie is door alle partijen, met uitzondering van de SP, aangenomen en al onze  wensen zijn ingewilligd. Dat betekent onder andere dat omwonenden tijdig, uitvoerig en periodiek geïnformeerd zullen worden over eventuele plannen en de uitvoering ervan. En er is afgesproken dat dat overleg niet ‘omsonst’ is, maar van invloed zal zijn  op de (omvang van) de plannen. De tekst van de motie is te vinden op de website van de gemeente.

Dit smaakt naar meer. Er zijn nog een paar dossiers, die gebaat zouden zijn met een dergelijke open aanpak. Zoals de intensieve veehouderij, de milieubelasting en de nadere uitwerking van Afslag 10, waarbij ook steeds een fors verschil van mening bestaat tussen de
betrokken partijen. In de komende periode zullen ook daarover besluiten worden genomen. Wat zou het mooi zijn als de lijn wordt doorgetrokken.

Met de behandeling van het dossier arbeidsmigranten hebben partijen laten zien dat samenwerking echt kan werken en dat de burgers
daarvan profiteren. Wij hopen dat de positieve uitwerking van dit dossier ook mogelijk is voor de behandeling van de andere dossiers.

Henk Kemperman, D66+GroenLinks