Steunfractieleden

Alle fracties laten zich vertegenwoordigen door een aantal burgerraadsleden. Burgerraadsleden kunnen raadsleden vervangen tijdens het voorbereidende deel van de raadsavond. Aan het besluitvormend deel nemen alleen raadsleden deel.

Thea Lemmen
Thea Lemmen
Mascha Tijssen
Mascha Tijssen
Daphne Spreeuwenberg
Communicatie Daphne Spreeuwenberg
Ton Wismans
Penningmeester Ton Wismans
Bert Vrieling
Secretaris/ burgerraadslid Bert Vrieling
Jim Weijs
Steunfractie Jim Weijs
Inez Arts
Steunfractielid Inez Arts
Broekhuizenvorstinez.arts@d66-groenlinks.nl