Steunfractieleden

Alle fracties laten zich vertegenwoordigen door een aantal burgerraadsleden. Burgerraadsleden kunnen raadsleden vervangen tijdens het voorbereidende deel van de raadsavond. Aan het besluitvormend deel nemen alleen raadsleden deel.

Henk Kemperman
Technisch Voorzitter Henk Kemperman
Horst
Thea Lemmen
Thea Lemmen
Mascha Tijssen
Mascha Tijssen
Ton Wismans
Penningmeester Ton Wismans
Bert Vrieling
Secretaris/ burgerraadslid Bert Vrieling
Inez Arts
Steunfractielid Inez Arts
Broekhuizenvorstinez.arts@d66-groenlinks.nl