Soms gaat het over CO2 , soms over fijnstof, soms over geurstoffen en nu over stikstof. De lijst is lang en al jarenlang onveranderd. Aan de
andere kant staan ook al jaren de slachtoffers: volksgezondheid en milieu. Al jaren levert de ene kant van de lijst grote problemen op voor
die andere kant. En al jaren is er steeds een zelfde winnaar: de economie. Of het nu gaat om de economische voordelen voor het land, de regio of de individuele ondernemer. De economische argumenten prevaleren altijd. Al jaren.

Nu leek er even een keerpunt te komen. De te hoge uitstoot van stikstof is voor de rechter aanleiding om diverse projecten tegen
te houden. Even was ik (misschien een beetje naïef) heel blij. Zo’n maatregel zou ongetwijfeld ook leiden tot een drastische vermindering van de hoeveelheid dieren in dit land, want dat is een van de grootste producenten van stikstof.

Maar inmiddels is duidelijk dat ik te vroeg gejuicht heb. Er komen een aantal taskforces, die maatregelen moeten bedenken om de
economische projecten door te laten gaan. En niets over afslanking van de veestapel. Dat is op zich al heel wrang, maar nog erger als je bedenkt dat de schade aan de volksgezondheid n milieu nooit aanleiding is geweest om dergelijke taskforces in te stellen. Ook hier geldt blijkbaar dat economie veel belangrijker is dan volksgezondheid en milieu. Enige tijd geleden las Stikstof: Economie boven volksgezondheid en milieu

Regelmatig verschijnen er in alle media berichten over de schadelijkheid van diverse stoffen voor de volksgezondheid en milieu.
ik in de NRC een stuk over het nieuwe VVD-beleid, waarin zelfs gesproken werd over een nul-optie voor de economische groei. Ook toen
heb ik even gejuicht, maar waarschijnlijk ook te vroeg. De economie wint het nog steeds van de volksgezondheid en milieu. Dat kan en moet anders.

Henk Kemperman, D66+GroenLinks