Bestemmingsplan buitengebied; een lege huls

Bestemmingsplan buitengebied; een lege huls

Op 19 december werd het bestemmingsplan buitengebied behandeld in de gemeenteraad. Dit plan bepaalt wat er wel en niet mag in het buitengebied van Horst aan de Maas en is dus heel belangrijk. Dat bleek ook uit het grote aantal mensen dat op 7 december de...
En straks weer krokodillentranen?

En straks weer krokodillentranen?

In de vorige raadsvergadering heeft D66 een motie ingediend om te bereiken dat het komende overleg over het bestemmingsplan buitengebied alle aandacht krijgt, die het verdient. Maar dat voorstel is vakkundig om zeep geholpen door de coalitiepartijen. Wat is er aan de...
Hoe doof mag je zijn als politicus en bestuurder?

Hoe doof mag je zijn als politicus en bestuurder?

Politici zijn vaak selectief doof. Ze horen vooral de geluiden uit de eigen achterban en nemen hun argumenten kritiekloos over. Voor de ene partij zijn dat de boeren, voor andere de vakbonden, de actiegroepen of de werkgevers, et cetera. Op zich is dat geen groot...
Klevar, een ongelofelijke en onacceptabele soap

Klevar, een ongelofelijke en onacceptabele soap

Al vele jaren speelt er een groot conflict in deze gemeente. Een conflict tussen het individuele belang van een varkensboer, die koste wat kost meer winst wil maken en de wens van het gemeentebestuur om de ruimtelijke omgeving in te delen op basis van het algemeen...
Het belang van de bieb

Het belang van de bieb

Iedere eerste zaterdag van de maand zitten we als D66 Horst aan de Maas in de bibliotheek in Horst. Daar houden we een ‘spreekuur’: iedereen kan binnenlopen en met ons in gesprek gaan. We hebben de bibliotheek voor deze ochtenden gekozen omdat het voor ons een...