“Wij zijn van mening dat we naar een kringlooplandbouw zullen moeten. Circulair, met minder vee, hoogwaardigere producten en minder overlast. Om te voorkomen dat producten dan (veel) duurder worden, zouden we moeten inzetten op een hogere prijs voor de boer (die dan minder hoeft te produceren) en minder hoge winstmarges voor de tussenhandel”, Thea Lemmen-Wanten schrijft deze week over de toekomst van de veehouderij. “We willen zuinig zijn op onze natuur en mensen niet in een ongezonde leefomgeving laten wonen.”