Een grote verkiezing, met grote impact. Vooral nu we grotendeels te maken hebben met globale thema´s die niet (alleen) binnen onze landsgrenzen spelen. Een afnemende biodiversiteit, klimaatverandering, migratiestromen en daarmee wel of geen leefbare omgeving voor ons allemaal en onze opvolgers.

Als Nederland kunnen we veel doen, maar alleen lossen we het niet op. We hebben binnen de Europese Unie bijvoorbeeld sterke natuurbeschermingswetten die op dit moment van cruciaal belang zijn. De rapporten die de afgelopen tijd verschijnen over bijvoorbeeld de biodiversiteit en klimaatverandering geven de urgentie van een betere aanpak aan. De grootte van de Europese Unie geeft de impact en dus urgentie van onze stem aan. Dan volgt al snel de vraag: Waar kunnen we voor kiezen?

Daarom hier wat speerpunten van onze partijen: beiden willen actie richting een Europa dat volledig draait op schone energie en een humaan vluchtelingenbeleid. D66 wil meer investeren in Europa en meer Europese Unie handelsverdragen. En in plaats van de huidige landbouwsubsidies investeren in innovatie en duurzame voedselvoorziening.

GroenLinks wil een Europese Unie spoorplan dat de hoofdsteden rechtstreeks met elkaar verbindt. Handelsverdragen die bijdragen aan het voorkomen van mensenrechtenschendingen en die milieuvervuiling tegen gaan. En de weggooi economie ombuigen en inzetten op hergebruik. Meer standpunten en achtergrondinformatie vind je op de websites van de partijen. Iedereen veel succes met kiezen.

Inez Arts, D66+GroenLinks