Afgelopen week vond in America de Kids Climate Conference plaats met zo’n 150 Vlaamse en Nederlandse kinderen van 10 tot 14 jaar. Heerlijk spontaan, enthousiast en creatief probeerden ze oplossingen te bedenken voor de vervuiling van ons milieu. Zoals de plastic berg. ‘Zorgen dat de winkels geen plastic meer verkopen’ en haal plastic
weer uit de oceanen door ‘bacteriën te bedenken die plastic opeten’. Zo volgden vele problemen met evenzoveel oplossingen.

Geen baanbrekende oplossingen of veranderingen en ook niet allemaal uitvoerbaar. Toch hopen de kinderen dat er ideeën overgenomen worden door de politiek en bedrijven. In elk geval laten de kinderen zien dat het milieu en het klimaat hen raakt en dat ze gaan voor verbetering. Op dinsdag 8 oktober vindt weer het
project Zinnige Zaken plaats in Horst aan de Maas. Zinnige Zaken heeft als doel jongeren meer te betrekken bij politieke besluitvorming. Zo’n zestig leerlingen van het voortgezet onderwijs doen mee. Op het gemeentehuis gaan de leerlingen in groepen samen met oud- en huidige raadsleden op zoek naar concrete onderwerpen en politieke thema’s welke ze zelf als groep belangrijk vinden. Alle bedachte Zinnige Zaken wordt aan het einde van de dag om 16.00 uur in de raadzaal in een Jongerengemeenteraadsvergadering gepresenteerd en besproken. Daarbij is iedereen welkom.

De Zinnige Zaak die met meerderheid van stemmen wordt aangenomen zal op de politieke agenda komen en door de gemeenteraad verder worden behandeld. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat verplicht ons te blijven investeren in onderwijs en talentontwikkeling van onze jeugd.