Iedereen moet de zorg krijgen die hij/zij nodig heeft. D66+GroenLinks ziet meerdere kansen om dit te realiseren. In de eerste plaats willen we extra investeren in het voorkomen van gezondheidsproblemen. Gezonde voeding en een gezonde leefomgeving spelen daarbij een centrale rol.

De gezondheidsrisico’s die samen hangen met groeiende intensieve veehouderij (nu al bijna 2 miljoen dieren in onze gemeente!) vinden wij onacceptabel. Dat moet anders.

Een belangrijk punt voor ons is dat niemand tussen wal en schip mag vallen! Dat lijkt een open deur maar is het zeker niet. Want wat doe je als er meer zorgvragen op het bordje van de gemeente komen, dan betaald kunnen worden met het geld dat het Rijk speciaal hiervoor beschikbaar stelt aan de gemeente? Ga je dan korten op de geleverde zorg? Wij niet! We garanderen dat iedereen die dat nodig heeft passende zorg krijgt. Als het echt niet anders kan, zullen we de beslissing nemen om te bezuinigen op andere maatschappelijke voorzieningen. Het fundamentele recht op zorg staat voorop.

Tot slot vinden we dat de zorg niet alleen afhankelijk kan zijn van professionele zorgverleners. Veel mensen in onze gemeente zetten zich vrijwillig in voor anderen met liefdevolle begeleiding en ondersteuning. De gemeente kan dit niet overnemen maar heeft wel de verantwoordelijkheid om mantelzorgers en andere informele zorg vrijgeviger te ondersteunen dan op dit moment gebeurt.

Als je meer wilt weten over onze kijk op zorg of andere zaken, check dan onze website en verkiezingsprogramma.